architektura budownictwo OBCIĄŻENIE WIATREM (837466082)Sprzedano za: 29,99 zł

Zakończona o 20:08 dnia 07.12.2009 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 837466082


Opis
              i.-t. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest ob-ołażenie wiatrem, jakie należy przyjmować w obli-ozeniach statyoznych budowli 1 ich oząśoi.
1.2. Zakres stosowania normy. Uormą stosuje sią do wszelkich budowli lądowych i wodnych z wyjąt­kiem budowli, dla których obciążenie wiatrem Jest określone innymi normami projektowania lub które mają kształty odbiegające od schematów podanych w normie.
W przypadkach uzasadnionyoh, dopuszoza sią sto­sowanie wartości ciśnienia dynamicznego wiatru i współczynników oboiążenia innych niż podano w nor­mie pod warunkiem, że będą ustalone na podstawie wyników doświadczeń lub na podstawie aktualnych źródeł naukowych.
1.3. Określenia i oznaczenia
Obciążenie wiatrem. Różnice ciśnień na
przeciwległych powierzohniach budowli oraz opory
tarcia na powierzchniach zewnętrznych, występują-
oe w czasie wiatru, tworzą układy sił zewnętrz­
nych, normalnych p i stycznych p( , które określa
się ogólnie jako obciążenie wiatrem.
Parcie wiatru - obciążenie nadciśnieniem
powietrza, normalne do powierzchni budowli.
Obciążenie to uważa się za dodatnie (rys. 1).
1.3.3. S3anle wiatru - obciążenie podciśnieniem powietrza, normalne do powierzchni budowli. Obciążenie to uważa się za ujemne (rys. 1).


              Tytuł: OBCIĄŻENIE WIATREM

              Autor: PN-70/B-02011


              Wydawnictwo i rok wydania: WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE WARSZAWA

              Stan: -bdb

              Oprawa: miekka

              Ilość stron i format: 36str.

              21x29cm

              Ilustracje: --

              Spis treści: 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
Przedmiot normy
Zakres stosowania normy
Określania i oznaczania
1.3.1. Obciążenie wiatrem
1.3*2. Parcie wiatru
1.3.3.^ Ssanie wiatru
1.3.4-. Powierzchnia nawietrzna
Powierzchnia zawietrzna
Ciśnienie dynamiczne wiatru q
1*3.7. Współczynnik ciśnienia zewnętrznego ^nz
1*3*3. Współczynnik ciśnienia wewnętrznego C
1.3.9. Współczynniki obciążenia Cp, C,, Cv, C„ i Cz
1*3.10. Współczynnik przeciążenia li
1*3*11. Przewiewność przegrody y
1*3*12. Budowla zamknięta
Budowla otwarta
Poryw wiatru A v
1.4. Normy związane
2. ZAŁOŻSMIA I ZASADY OBCIĄŻANIA BUDOWLI WIATREM
2.1. Kierunek wiatru
2*2. Obciążanie powierzchni nawietrznych
Obciążanie powierzchni zawietrznych
Obciążanie miejscowe
Obciążanie powierzchni wewnętrznych
Obciążanie budowli, elementów, przegród, ustrojów

Budowle, elementy i ustroje
Przegrody budowli

Zabezpieczanie przegród przed możliwością oderwania
lub zerwania
Zestawianie obciążeń śniegiem i wiatrem
Czynniki mające wpływ na wielkość obciążenia wiat­
rem
2.10. Pominięcie obciążenia wiatrem
Przypadki pominięcia obciążenia wiatrem
Budynki drewniane
Budynki murowane
3. WARTOŚCI OBCIĄŻENIA WIATREM
Normowe obciążenie wiatrem
Budowle i przegrody.budowli
Elementy i ustroje !
Łączniki i połączenia
Obliczeniowe obciążenie wiatrem po
Współczynnik przeciążenia n
Dynamiczne oddziaływanie wiatru

Porywy wiatru
Wapólorynnik zwiększający jj
Współczynnik zwiększająojr zredukowany fi2T
Pominięcie oddziaływania porywów
Dynamicsne oddziaływania wiatru inne nit porywy
4. PRĘDKOŚĆ I CIŚMBIU DYKAMICZM WUTB0
Normowa prędkość wiatru v
Ciśnienie dynaaiozne wiatru q

Hormowe ciśnienie dynamiczne
Wartośoi nornewego olśnienia dynaoiósnego
Poziom odniesienia z.
4.2.4. Zmniejszenie normowego ciśnienia dynamicznego C/ 4.2.3. Normowe ciśnienie dynamiczne w szczególnych wa­runkach terenowych
5. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW CIŚNIEHIA ZEWNETKZNEOO Cp. 1 C(, zm, CIŚNIENIA WEWNĘTRZNEGO (^ OKAZ WoPÓLCZUNMUÓW OBCIĄŻENIA Cr, C, i Cr DŁA BUDOWLI. ELEMENTÓW I USTKOJĆW
5.1. Budowle zamknięte o podstawie prostokątnej lub zbli­
żonej do prostokątnej
Dane ogólne
Współczynniki ciśnienia zewnętrznego Cpzi C,zm
5*1.2.1. Przegrody pionowe
5.1.2.2. Dach jednospadkowy
5.1*2*3^ Dach dwuspadkowy namiotowy
5*1*2.4, Dach dwuspadkowy
5.1*2.5. Dach wspornikowy, markiza, okap itp. 5.1*2.6. Dach o powierzchni walcowej 5*1.2.7. Dach ze świetlikiem pojedynczym
Dach ze świetlikiem wielorz^dowym
Dach pilasty
5.1.3. Współczynnik ciśnienia wewnętrznego Cllw
5*1.4. Współczynnik obciążenia etycznego Ct
5.2. Budowle otwarte o podstawie prostokątnej lub zbli­
żonej do prostokątnej
Wbpółczynniki ciśnienia zewnętrznego ^i,z^-^,zm
Współczynnik ciśnienia wewnętrznego C|lw
Współczynnik obciiiżenla C,,i C,,„,
5*2.3*1. Dane ogólne
5*2.3.2. Budowle z jedną przegrodą otwartą całkowicie
Budowle z dwieaa przegrodami otwartymi cał­
kowicie
Wiata z dachem jednospadkowym opartym na
słupaoh
5*2.3.5. Wiata z dachem jednospadkowym opartym na ścianie
Wiata z dachem dwuspadkowym opartym na
słupach
Wiata z dachem dwuspadkowym opartym na
ścianie
5*2.4. Współczynnik obciążenia stycznego C(
5.3. Budowle o przekroju poprzecznym kołowym
5.3.1. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego C)J;i Cpzln
oraz ciśnienia wewnętrznego Cpw
Powierzchnia walcowa lub kulista
Powierzchnie dachu i dna budowli
5.3.2. Współczynniki obciążenia C,, i Cx
5.4. Salerle 1 łączniki
Współczynniki ciśnienia zewnętrznego Cp3 i CJJ2Tn
Współczynnik ciśnienia wewnętrznego C|m,
5.5. Blamanty i ustroje - współczynniki obciążenia Cp i
Cx
Druty, kabla, liny, pręty, rury
Ilementy i kształtowniki
5*5.3. Płyty okrągłe i elementy o powierzchni kulistej
5.5.4. Dtwigary kratowe płaskie, pojelynose
5*5.5. Bswigiry kratowe płaskie ustawione jaden ca drugim
5.5.6. Ustroje kratowe przestrzenne o przekroju trój­kątnym
Ustroje kratowe przestrzenne o przekroju prosto­
kątnym
Ustrój szkieletowy w trakcio montażu
Płyty i ściany wolnostojące
5.5.10. ściany o powierzchni zakrzywionej
5.5.11. Chorągwie, flagi, transparenty itp.
5.6. Budowle, elementy i ustroje o kształtach szczegól­nych
Informacje dodatkowe

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.