Akumulacja ciśnienia porowego rurociągu podmorskie (7486574130)Kup teraz: 38,78 zł

Nie było ofert kupna

Zakończona o 22:31 dnia 13.03.2020 r.

Kategoria: Technika, nauki techniczne
Lokalizacja: Warszawa


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Stan
Nowy
Autor
Waldemar Magda
Wydawnictwo
inne
Tytuł
Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego
Rok wydania
2005
Okładka
miękka

oferta nr 7486574130


Opis

Akumulacja ciśnienia porowego wokół rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie

Waldemar Magda

Rozprawę poświęcono zagadnieniu akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w bliskim sąsiedztwie rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie obciążonym regularnym falowaniem powierzchniowym. W pierwszej części pracy omówiono zjawisko akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego, jako łączny efekt jednocześnie zachodzących zjawisk generacji i dyssypacji tego ciśnienia i przedyskutowano warunki upłynnienia gruntu dna morskiego. W opisie matematycznym rozważanego zagadnienia skoncentrowano się na równaniu różniczkowym dyfuzji ze źródłem i dokonano analizy zróżnicowanych możliwych postaci członu źródłowego. Uwzględniając sprężyste własności dwufazowego ośrodka wodno-gruntowego, przeprowadzono szeroką analizę numeryczną (opartą o metodę komponentów skończonych) pozwalającą zbadać rozkłady amplitudy cyklicznego naprężenia stycznego w szkielecie gruntowym dna morskiego i określić wpływ obecności rurociągu podmorskiego zagłębionego w dnie na zakłócenie pola tego naprężenia. Wykorzystując specyficzne schematy pola cyklicznego naprężenia stycznego - głównego czynnika indukującego zjawisko generacji rezydualnego ciśnienia porowego, tworzono szereg symulacji komputerowych (z użyciem metody kroku losowego) przebiegu zjawiska akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w bliskim sąsiedztwie rurociągu, a jej jakość przebadano dla szerokiego zakresu wartości parametrów dyskretyzacyjnych. Badania laboratoryjne, przeprowadzone w minimalnej skali, umożliwiły dokonanie detalowych obserwacji przebiegu zjawiska akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego na obwodzie rurociągu, a wybrane wartości pomiarowe posłużyły kalibracji wcześniej przygotowanego numerycznego modelu symulacyjnego.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń

1. CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES ROZPRAWY

2. STATECZNOŚĆ RUROCIĄGU PODMORSKIEGO ZAGŁĘBIONEGO W DNIE

2.1. Wprowadzenie

2.2. Ciężar efektywny rurociągu

2.3. Hydrodynamiczne ciśnienie porowe w dnie morskim

2.4. Naprężenie wydajne a modułścinania

2.5. Upłynnienie gruntu dna morskiego

3. HYDRODYNAMICZNE NAPRĘŻENIE STYCZNE W DNIE MORSKIM

3.1. Wprowadzenie

3.2. Rozwiązanie analityczne Boussinesqa

3.3. Rozwiązanie analityczne uproszczone McDougala i in.

3.4. Rozwiązanie analityczne wynikające z teorii cyklicznego ciśnienia porowego

3.5. Rozwiązanie numeryczne zagadnienia dwuwymiarowego metodą części skończonych

3.6. Wskaźnik amplitudy cyklicznego naprężenia stycznego

4. HYDRODYNAMICZNE NAPRĘŻENIE STYCZNE W SĄSIEDZTWIE RUROCIĄGU ZAGŁĘBIONEGO W DNIE MORSKIM

4.1. Wprowadzenie

4.2. Warunki brzegowe

4.2.1. Warunki brzegowe podstawowe

4.2.2. Warunki brzegowe naturalne

4.3. Dane wyjściowe

4.4. Siatka składników skończonych

4.5. Wyniki obliczeń numerycznych i ich analiza

5. REZYDUALNE CIŚNIENIE POROWE W DNIE MORSKIM

5.1. Wprowadzenie

5.2. Równanie akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego

5.2.1. Współczynnik konsolidacji

5.2.2. Człon źródłowy

5.2.3. Warunki graniczne

5.2.4. Rozwiązanie analityczne jednowymiarowe

6. SYMULACJA procesu AKUMULACJI REZYDUALNEGO CIŚNIENIA POROWEGO METODĄ KROKU LOSOWEGO

6.1. Wprowadzenie

6.2. Analogia zjawisk dyfuzji i akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego

6.3. Symulacyjna metoda kroku losowego

6.3.1. Algorytm metody dla zagadnienia jednowymiarowego

6.3.2. Algorytm metody dla zagadnienia dwuwymiarowego

6.4. Symulacja numeryczna na modelu ``niezakłóconego`` dna morskiego

6.4.1. Symulacja z użyciem liniowego członu źródłowego

6.4.2. Symulacja z wykorzystaniem zmodyfikowanego nieliniowego członu źródłowego

6.5. Symulacja numeryczna na modelu dna morskiego ``zakłóconego`` występowaniuą rurociągu

6.5.1. Siatka części skończonych

6.5.2. Pole rezydualnego ciśnienia porowego

7. BADANIA LABORATORYJNE W znikomeJ SKALI

7.1. Wprowadzenie

7.2. Opis stanowiska badawczego i sposobu przygotowania badań

7.2.1. Stanowisko badawcze

7.2.2. Sposób przygotowania badań

7.2.3. Właściwości gruntowe i wodno-falowe

7.2.4. Plan badań

7.3. Wyniki badań laboratoryjnych i ich analiza

7.3.1. Model?niezakłóconego" dna morskiego

7.3.2. Model?zakłóconego" dna morskiego

8. KALIBRACJA MODELU NUMERYCZNEGO I SYMULACJA AKUMULACJI REZYDUALNEGO CIŚNIENIA POROWEGO WOKÓŁ RUROCIĄGU PODMORSKIEGO

8.1. Wprowadzenie

8.2. Kalibracja modelu numerycznego

8.2.1. Zmienna głębokość w dnie

8.2.2. Zmienna wysokość regularnej fali powierzchniowej

8.3. Symulacja akumulacji rezydualnego ciśnienia porowego w sąsiedztwie rurociągu

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Podziękowania

Bibliografia

Streszczenie w j. Polskim

Streszczenie w j. Angielskim

podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert