ADAMSKI - SOCJOLOGIA RELIGII - wybór tekstów (3567587472)35,00 zł

Zakończona o 10:19 dnia 01.10.2013 r.

Kategoria Socjologia religii
Lokalizacja OPOLE


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

Rok wydania (xxxx)
1983
Okładka
miękka
Stan
Używany

oferta nr 3567587472


Opis

 "SOCJOLOGIA RELIGII. WYBÓR TEKSTÓW" ,  wybór i opracowanie : F.Adamski; Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1983 ; wydanie I;  stan : plus db  : drobne oznaczenia ołówkiem i słabo widoczne zaplamienie na kilku stronach ; przesyłka polecona : 8,00 zł.
SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie


Część pierwsza
RELIGIA A SPOŁECZEŃSTWO

Rozdział I. Socjologiczne teorie religii
Emile Durkheim: Elementarne formy życia religijnego.......
Bronisław Maiinowski: Społeczne i indywidualne źródła religii pierwotnych
William J. Goode-. Religia a magia............
Milton J. Yinger: Socjologiczna teoria religii.........

Rozdział II. Założenia teoretyczno-metodologiczne
Roland Robertson: Podstawowe problemy definicyjne.......
Władysław Piwowarski: Socjologiczna definicja religii.......
Pięter H. Yrijhof: Czym jest socjologia religii ?.........

Rozdział III. Instytucjonalizacja religii i Kościoła
Thomas F. O'Dea: Pięć dylematów instytucjonalizacji religii..... 89
Michel Meslin: Instytucje kościelne i klerykalizacja w Kościele starożytnym 94
Ernst Troeitsch: Kościół a sekta............. 104
Walter Goddijn: Rozważania socjologiczne o zróżnicowaniu grup w obrębie chrześcijaństwa ................. 110
Friedrich Furstenberg: Struktura Kościoła i społeczeństwa...... 119

Rozdział IV. Religia a społeczeństwo: Konflikty — integracja
Milton J. Yinger: Religia jako czynnik integracji społecznej..... 130
Herve Carrier: Religia grup odniesienia w integracji postaw religijnych . . 139
Talcott Parsons: Religia jako źródło innowacji twórczej....... 153
R. M. Mclver, Ch. Page: Religia a moralność......... 158
Max Weber: Asceza i duch kapitalizmu........... 165
Ernst Troeitsch: Społeczne oddziaływanie protestantyzmu...... 170
Gerhard Lenski: Wpływ religii na instytucje świeckie....... 185

Rozdział V. Religijność — uwarunkowania postaw wobec religii
Talcott Parsons: Motywacje wierzeń i zachowań religijnych..... 198
J. Maitre: Religia a przemiany społeczne........... 204
Emile Pin: Pobudki religijne a przejście ku społeczeństwu technicznemu . . 217
Janusz Mariański: Industrializacja a postawy religijne....... 228
Józef Majka: Historyczno-kulturowe uwarunkowania katolicyzmu polskiego . . 245
Józef Majka: Jaki jest katolicyzm polski ?.......... 258

Rozdział VI. Metodologia badań socjoreligijnych
Edvard Vogt: Problem obiektywności w badaniach socjoreligijnych
Louis Dingemans, Jean Remy. Kryteria żywotności katolicyzmu .
Gabriel Le Bras: Badanie żywotności  katolicyzmu francuskiego..... 301
Renę Remond: Dechrystianizacja............. 314


Część druga
IRRELIGIA — SEKULARYZACJA — ATEIZM

Rozdział I. Od religii do irreligii
Henri Desroche: Zjawiska religijne i wyobrażenia zbiorowe...... 321
Sabino Acquaviva: Rozdźwięk między teorią religii niewidzialnej a jej weryfikacją .................... 344
Colin Campbell: Propozycja konceptualizacji pojęcia „irreligia" i „irreligijność" 353
N. J. Demeiath III: Program i prolegomena socjologii irreligii..... 362

Rozdział II. Sekularyzacja, jej istota, geneza i badanie
Peter Berger: Sekularyzacja a problem wiarogodności religii..... 374
Leonaidus LaeYendecker: Sekularyzacja z perspektywy socjologii .... 386
Franco Crespi: Proces sekularyzacji: od desakralizacji do religii .... 393
Antonio Grumelli: Sekularyzacja pomiędzy religią a ateizmem..... 404
Marian Radwan: Rodowód sekularyzacji........... 413
Franciszek Adamski: Sekularyzacja małżeństwa i rodziny...... 428
Larry Shiner: Pojęcie sekularyzacji w badaniach empirycznych..... 442
Roger Creyl: Refleksja socjologiczna na temat problemów metodologicznych związanych z empirycznym badaniem sekularyzacji....... 456

Rozdział III. Ateizm i jego społeczne oblicze
A. K. Wucherer-Huldenfeld: Doniosłość fenomenu współczesnego ateizmu . . 464
Franciszek Bargiel: Niektóre źródła współczesnego ateizmu...... 481
Antonio Grumelli: Cechy współczesnego ateizmu........ 507
Franco Crespi: Próba socjologicznej klasyfikacji typów ateizmu..... 516
Hugo Bogensberger: O rozprzestrzenianiu się ateizmu w świecie współczesnym 524
Roman Darowski: Kościół wobec zjawiska ateizmu........ 540

Informacje o autorach................ 549
Spis treści................... 555   


podobne do ostatnio oglądanych na Allegro zobacz więcej aktualnych ofert