ADAMSKI - SOCJOLOGIA RELIGII - wybór tekstów

(3567587472)

Zakończenie: 2013-10-01

Lokalizacja: OPOLE

Kategoria: Socjologia religii

Atrybuty:

Stan: Używany; Okładka: miękka; Rok wydania (xxxx): 1983

Cena: 35,00 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 3567587472 | Zgłoś naruszenie zasad "SOCJOLOGIA RELIGII. WYBÓR TEKSTÓW" ,  wybór i opracowanie : F.Adamski; Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1983 ; wydanie I;  stan : plus db  : drobne oznaczenia ołówkiem i słabo widoczne zaplamienie na kilku stronach ; przesyłka polecona : 8,00 zł.
SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie


Część pierwsza
RELIGIA A SPOŁECZEŃSTWO

Rozdział I. Socjologiczne teorie religii
Emile Durkheim: Elementarne formy życia religijnego.......
Bronisław Maiinowski: Społeczne i indywidualne źródła religii pierwotnych
William J. Goode-. Religia a magia............
Milton J. Yinger: Socjologiczna teoria religii.........

Rozdział II. Założenia teoretyczno-metodologiczne
Roland Robertson: Podstawowe problemy definicyjne.......
Władysław Piwowarski: Socjologiczna definicja religii.......
Pięter H. Yrijhof: Czym jest socjologia religii ?.........

Rozdział III. Instytucjonalizacja religii i Kościoła
Thomas F. O'Dea: Pięć dylematów instytucjonalizacji religii..... 89
Michel Meslin: Instytucje kościelne i klerykalizacja w Kościele starożytnym 94
Ernst Troeitsch: Kościół a sekta............. 104
Walter Goddijn: Rozważania socjologiczne o zróżnicowaniu grup w obrębie chrześcijaństwa ................. 110
Friedrich Furstenberg: Struktura Kościoła i społeczeństwa...... 119

Rozdział IV. Religia a społeczeństwo: Konflikty — integracja
Milton J. Yinger: Religia jako czynnik integracji społecznej..... 130
Herve Carrier: Religia grup odniesienia w integracji postaw religijnych . . 139
Talcott Parsons: Religia jako źródło innowacji twórczej....... 153
R. M. Mclver, Ch. Page: Religia a moralność......... 158
Max Weber: Asceza i duch kapitalizmu........... 165
Ernst Troeitsch: Społeczne oddziaływanie protestantyzmu...... 170
Gerhard Lenski: Wpływ religii na instytucje świeckie....... 185

Rozdział V. Religijność — uwarunkowania postaw wobec religii
Talcott Parsons: Motywacje wierzeń i zachowań religijnych..... 198
J. Maitre: Religia a przemiany społeczne........... 204
Emile Pin: Pobudki religijne a przejście ku społeczeństwu technicznemu . . 217
Janusz Mariański: Industrializacja a postawy religijne....... 228
Józef Majka: Historyczno-kulturowe uwarunkowania katolicyzmu polskiego . . 245
Józef Majka: Jaki jest katolicyzm polski ?.......... 258

Rozdział VI. Metodologia badań socjoreligijnych
Edvard Vogt: Problem obiektywności w badaniach socjoreligijnych
Louis Dingemans, Jean Remy. Kryteria żywotności katolicyzmu .
Gabriel Le Bras: Badanie żywotności  katolicyzmu francuskiego..... 301
Renę Remond: Dechrystianizacja............. 314


Część druga
IRRELIGIA — SEKULARYZACJA — ATEIZM

Rozdział I. Od religii do irreligii
Henri Desroche: Zjawiska religijne i wyobrażenia zbiorowe...... 321
Sabino Acquaviva: Rozdźwięk między teorią religii niewidzialnej a jej weryfikacją .................... 344
Colin Campbell: Propozycja konceptualizacji pojęcia „irreligia" i „irreligijność" 353
N. J. Demeiath III: Program i prolegomena socjologii irreligii..... 362

Rozdział II. Sekularyzacja, jej istota, geneza i badanie
Peter Berger: Sekularyzacja a problem wiarogodności religii..... 374
Leonaidus LaeYendecker: Sekularyzacja z perspektywy socjologii .... 386
Franco Crespi: Proces sekularyzacji: od desakralizacji do religii .... 393
Antonio Grumelli: Sekularyzacja pomiędzy religią a ateizmem..... 404
Marian Radwan: Rodowód sekularyzacji........... 413
Franciszek Adamski: Sekularyzacja małżeństwa i rodziny...... 428
Larry Shiner: Pojęcie sekularyzacji w badaniach empirycznych..... 442
Roger Creyl: Refleksja socjologiczna na temat problemów metodologicznych związanych z empirycznym badaniem sekularyzacji....... 456

Rozdział III. Ateizm i jego społeczne oblicze
A. K. Wucherer-Huldenfeld: Doniosłość fenomenu współczesnego ateizmu . . 464
Franciszek Bargiel: Niektóre źródła współczesnego ateizmu...... 481
Antonio Grumelli: Cechy współczesnego ateizmu........ 507
Franco Crespi: Próba socjologicznej klasyfikacji typów ateizmu..... 516
Hugo Bogensberger: O rozprzestrzenianiu się ateizmu w świecie współczesnym 524
Roman Darowski: Kościół wobec zjawiska ateizmu........ 540

Informacje o autorach................ 549
Spis treści................... 555   


oferta nr 3567587472 | Zgłoś naruszenie zasad