- Polubić pszczoły Poradnik Wilde Gogolewska pws (854417600)Nie było ofert kupna

Zakończona o 23:07 dnia 28.12.2009 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 854417600


Opis

Zapraszamy do udziału w innych naszych aukcjach

Wszystkie aukcje Kupując książki na kilku naszych aukcjach za wysyłkę zapłacisz tylko RAZ
 

Polecamy także
inne pozycje
o pszczelarstwie, które można znaleźć na naszych aukcjach

 Gospodarka pasieczna

Polubić pszczoły. Poradnik początkującego pszczelarza.

Pszczoły pasieka towarowa

Pszczoły. Poradnik hodowcy

 Kalendarz pszczelarza 2008. o chorobach w pasiece od A do Z

 Pszczelarstwo krok po kroku Tak zostaje się prawdziwym pszczelarzem! 
 

Polubić pszczoły. Poradnik początkującego pszczelarza
Polubić pszczoły. Poradnik początkującego pszczelarza.

autor: Jerzy Wilde, Elżbieta Gogolewska
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
rok wydania: 2006
numer wydania: 1
ilość stron: 178+28 stron zdjęć
isbn: 830901001X
format: A5
oprawa: miękkaPszczelarstwo było od zawsze owiane nutą tajemniczości. Dlatego wśród wielu ludzi wzbudza do dzisiaj szacunek i strach przed nieznanym, a zarazem egzotycznym światem pszczół, który intryguje i wyzwala naturalną potrzebę poznania go.

Zainteresowanie to dotyczy biologii pszczół, produktów pszczelich, gospodarki pasiecznej, a towarzyszy temu chęć zdobycia wiedzy potrzebnej do założenia własnej pasieki.

Biorąc pod uwagę specyfikę pszczelarstwa, należy stwierdzić, że tylko osoby, którym uda się polubić pszczoły - zgodnie z przesłaniem tej książki -będą wykonywały ten ciężki, ale piękny zawód z pasją przez wiele lat.

W ostatnich latach, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, sytu­acja pszczelarstwa w kraju ulega dość istotnym zmianom. Obserwuje się zwiększanie zainteresowania użytkowaniem pszczół, szczególnie przez doświadczonych pszczelarzy. Objawia się to wzrostem liczby pasiek, liczących ponad 100 rodzin pszczelich. Sytuacji tej sprzyja wie­le programów pomocowych UE, realizacja których umożliwia inwesto­wanie znacznych środków w gospodarstwa pasieczne. Powstają więc pasieki z nowocześnie wyposażonym zapleczem, dostosowanym do najnowszych wymogów w zakresie higieny produktów pszczelich. Pa­sieki takie stają się wysoko wyspecjalizowanymi i są ukierunkowane najczęściej na wąski zakres produkcji pasiecznej. Z drugiej jednak stro­ny należy spodziewać się nierównomiernej dystrybucji środków po­mocowych, gdyż większość projektów realizować mogą jedynie pa­sieki liczące powyżej 100 pni.

Polska, podobnie jak większość krajów Europy Zachodniej, jest kra­jem gęsto zaludnionym i stosunkowo silnie napszczelonym (liczba rodzin pszczelich/km2). Sprzyja to rozwojowi pszczelarstwa amatorskiego i ten sposób użytkowania pszczół był, jest i będzie dominującym w Europie. Pszczelarstwo bowiem, poza możliwością zdobywania pewnych docho­dów do budżetu rodzinnego, będzie fascynowało wielu ludzi z powodu egzotyki samych pszczół. Interesująca biologia i zachowanie się tych owa­dów, żyjących w idealnym społeczeństwie, bogata historia pszczelar­stwa i jego kulturotwórcze znaczenie, lokalizacja pasiek w terenach czystych przyrodniczo, w oddaleniu od rejonów silnie zurbanizowa­nych, zawsze będzie miało swoich miłośników. Dlatego też opracowa­nie to dedykujemy tym wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć wspa­niałą przygodę z pszczołami. Ufamy, że Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na większość pytań, przed którymi stanie, jeśli podejmie wyzwanie tej wielkiej, bogatej w wiele niespodzianek, przygody.

A jest ku temu szczególna okazja. Kraj nasz, bowiem na lata 2005-2007 otrzymał pomoc z UE, w tzw. programie wsparcie produk­cji i zbytu miodu. Znaczne kwoty (rocznie ponad 18 min zł) poprzez organizacje pszczelarskie kierowane są do wszystkich zainteresowa­nych pszczelarzy. W odróżnieniu od innych strukturalnych funduszy unijnych z pomocy tej mogą skorzystać wszyscy pszczelarze, nawet posiadający zaledwie kilka rodzin pszczelich, jak i osoby dopiero za­mierzające zostać pszczelarzami (np. w zakresie szkoleń, zakupu ro­dzin i wymiany matek). Wyrażamy szczere przekonanie, że poradnik ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którym nie­obojętne jest efektywne wykorzystanie pomocy, ku pożytkowi całego polskiego pszczelarstwa.

Pragnęlibyśmy, aby lektura tej książki była pomocna każdemu, zgodnie z jej przesłaniem, w polubieniu pszczół i ich zrozumieniu. Aby porady w niej zawarte owocowały łatwiejszą i przyjemniejszą pracą, da­jącą pszczelarzowi radość obcowania z naturą i przyjaźni z pszczołami.

Spis treści:

 • Wstęp - Pszczelarstwo polskie u progu nowych wyzwań
 • Fachowe określenia pszczelarskie
 • Czy każdy może zostać pszczelarzem
  • Terminowanie pszczelarstwa
  • Indywidualne predyspozycje
  • Pszczelarstwo - zawodem dla kobiet
  • Alergia na jad pszczeli
 • Podstawowe wiadomości z zakresu biologii rodziny pszczelej
  • Rodzina pszczela
  • Biologia matki pszczelej
  • Biologia trutni
  • Biologia pszczół robotnic
  • życie rodziny pszczelej w ciągu roku
   • Okres odnawiania się składu rodziny
   • Okres wzrastania siły rodziny
   • Okres trójki
   • Okres pożytku głównego
   • Okres zmniejszenia się siły rodziny i odnawiania jej składu
   • Okres przygotowywania się do zimowli
   • Okres zimowli
  • Pszczelarskie ciekawostki biologiczne
 • Niezbędne inwestycje przy zakładaniu pasieki
  • Wybór ula - ważna decyzja
  • Typy uli
  • Stałe wymiary uli
  • Wyposażenie uli
  • Cechy dobrego ula
  • Tendencje w budowie uli
  • Sprzęt do przeglądu rodzin pszczelich
  • Pozostały niezbędny sprzęt w gospodarstwie pasiecznym
 • Lokalizacja pasieki
  • Przepisy prawne i rozporządzenia
  • Dobrosąsiedzkie stosunki
  • Baza pożytkowa
  • Rozmieszczenie pasiek w najbliższej okolicy
  • Odległość pasieki od pożytku a jego wykorzystanie
  • Wędrówki na niewielkie odległości
 • Urządzamy i wyposażamy pasieczysko
 • Znaczenie wody w życiu rodziny pszczelej
 • Zachowanie się w pasiece i BHP
 • Jak obchodzić się spis woluminpl z pszczołami
 • Terminowość prac pasiecznych a efekty produkcyjne
 • Zabiegi pielęgnacyjne na przedwiośniu
 • Czy można podkarmiać pszczoły przed oblotem?
 • Techniczne porady z zakresu gospodarki pasiecznej
  • Technika wykonywania przeglądu gniazd
  • Jak osadzić rój?
  • Łączenie rodzin
   • Zasady łączenia
  • Zapobieganie rabunkom w pasiece
   • Rozpoznanie rabunku
  • Poszerzanie gniazda rodziny pszczelej
   • Zasady poszerzania gniazd
  • Przesiedlanie rodzin
  • Czy ratować pnie z trutówkami?
 • Wiosenny oblot oczyszczający
 • Przyśpieszanie rozwoju wiosennego rodzin
  • Odsklepianie plastrów
  • Przestawianie czerwiu
  • Podkarmianie stymulacyjne
 • Główny przegląd wiosenny
 • Warunki maksymalnego wykorzystania pożytków
 • Zastosowanie kraty odgrodowej
 • Konsekwencje rójki w pasiece
  • Przyczyny nastroju rojowego
  • Zapobieganie i zwalczanie rójki w pasiece
  • Wykorzystanie rojów i pszczół rojowych
  • Stosowanie ramki pracy
 • Przygotowanie rodzin do bezpiecznej wędrówki
 • Sposoby powiększania pasieki
  • Zakup rodzin pszczelich
  • Zakup naturalnych rojów
  • Zakup odkładów
  • Racjonalne rozmnażanie rojów pszczelich
  • Wykonywanie odkładów
   • Opieka i pielęgnacja odkładów
 • Matki pszczele w gospodarce pasiecznej
  • Rodzaje matek pszczelich
  • Rasy i linie pszczół hodowane w Polsce
   • Pszczoła środkowoeuropejska
   • Pszczoła kraińska
   • Pszczoła kaukaska
   • Pszczoła włoska
  • Wykaz pasiek realizujących programy hodowlane w 2005 roku
  • Łatwy sposób wychowu matek pszczelich na własne potrzeby
   • Zakup matki reprodukcyjnej
   • Przygotowanie niezbędnego sprzętu do wychowu matek
   • Przekładanie larw
   • Przygotowanie rodziny wychowującej
   • Brakowanie i znakowanie matek
 • Poddawanie matek pszczelich
  • Wyszukiwanie matek w rodzinach
  • Zasady poddawania matek
  • Skrócona instrukcja poddawania matek pszczelich
  • Uniwersalna metoda poddawania matek pszczelich
  • Poddawanie matek inseminowanych
 • Naturalne unasienianie matek pszczelich
 • Sztuczne unasienianie matek
 • Miodobranie
  • Pracownia miodowa
  • Sposoby pozbywanie się pszczół z plastrów przeznaczonych do miodobrania
  • Odsklepianie plastrów
  • Rodzaje miodarek
  • Zagospodarowanie miodu
  • Miody kremowane
 • Asortyment produktów pszczelich i ich pozyskiwanie
  • Miody odmianowe
  • Miody sekcyjne
  • Miód w plastrach
  • Pozyskiwanie i zagospodarowywanie obnóży pyłkowych
   • Poławiacze wylotowe
   • Poławiacze powałowe
   • Poławiacze dennicowe
   • Konserwacja obnóży
  • Pozyskiwanie wosku
  • Propolis czyli kit pszczeli
   • Metody pozyskiwania propolisu
  • Mleczko pszczele
  • Produkcja jadu pszczelego
  • Pozyskiwanie pierzgi
 • Marketing i zdobywanie rynku zbytu produktów pozyskanych we własnej pasiece
  • Opakowania na miód
 • Choroby pszczół - rozpoznanie i leczenie
  • Nosemoza
  • Zgnilec złośliwy (amerykański)
  • Kiślica (zgnilec europejski)
  • Grzybica wapienna
  • Warroza
 • Postępowanie przy zatruciach w pasiece
 • Przygotowanie rodzin do zimowli
  • Ułożenie gniazd stosownie do siły rodzin
  • Siła zimowanych rodzin
  • Zapewnienie pożytku pyłowego i pierzgi
  • Zaopatrzenie rodzin w pokarm cukrowy
  • Jakość i wiek matek w zimujących rodzinach
  • Terminy dokarmiania
  • Jakość pokarmu zimowego
  • Sporządzanie pokarmów cukrowych
  • Pokarmy gotowe
  • Rodzaje ciast stosowanych do podkarmiania pszczół lub przy wychowie matek pszczelich
 • Zimowanie rodzin
 • Jesienno zimowe prace w gospodarstwie pasiecznym
  • Ogólne porządki na pasieczysku w pracowni
  • Zabezpieczenie rodzin pszczelich przed myszami
  • Zabezpieczenie plastrów przed szkodnikami
  • Segregowanie suszu, wytapianie i klarowanie wosku
  • Dezynfekcja i odkażanie sprzętu pasiecznego
  • Przygotowanie sprzętu do sezonu, naprawa i konserwacja uli
   • Przygotowanie ramek do sezonu
  • Sprzedaż produktów pszczelich
  • Poszerzanie wiedzy

Potrzebujesz fakturę VAT?

Na życzenie wystawiamy faktury. Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy przesłać drogą e-mailową niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Ile zapłacę za przesyłkę?

Kupując jedną książkę, jej cenę należy zwiększyć o koszt wysyłki podany w rubryce "formy płatności" (nad opisem aukcji po prawej stronie)


Kupując 2 i więcej książek ich łączną cenę należy zwiększyć jednorazowo o:

12 zł (przesyłka ekonomiczna) lub
14 zł (przesyłka priorytetowa) - w przypadku wpłaty na nasze konto

Możesz także skorzystać z opcji wysyłki "za pobraniem"* (płacisz przy odbiorze przesyłki) - prośbę należy przesłać e-mailowo - jeśli mail do nas dotrze potwierdzimy realizację w tej formie - łączna cena zakupu zostanie zwiększona jednorazowo o:

18 zł (przesyłka ekonomiczna)

21 zł (przesyłka priorytetowa)

boese  ...nie lubisz płacić za wysyłkę?
i wcale nie musisz!

jeśli suma Twoich zakupów przekroczy 180 zł to my w całości pokrywamy koszty przesyłki w przypadku przedpłaty na nasze konto

a jeśli mieszkasz lub bywasz w Krakowie możesz również odebrać książkę osobiście

mapka

Na jakie konto mam wpłacić pieniądze?

Po zakończeniu aukcji otrzymasz e-mail z numerem naszego konta bankowego oraz naszymi danymi.

Czy mogę zmienić adres wysyłki?

Oczywiście! Jeśli adres wysyłki odbiega od przekazanego nam przez Allegro prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila z właściwym adresem (zmiana możliwa jest jedynie e-mailowo i zostaje potwierdzona).

Uwaga!

Zarówno w kierowanej do nas korespondencji, jak i przy wpłacie na konto zawsze podpisuj się swoją nazwą użytkownika Allegro.

Kiedy wyślecie książkę?

Realizacja wysyłki następuje w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie - lecz NIE ZAŁAMUJ SIĘ! zazwyczaj wysyłka następuje tego samego lub następnego dnia roboczego.
Jeśli chcesz otrzymać książkę szybko, zawsze możesz zapytać o jej dostępność magazynową w danym dniu:

(w godz. 8.00-16.00 pon-pt)


Z każdym dniem staramy się poprawiać jakość naszej obsługi i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom :)

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

* nie realizujemy wysyłek za pobraniem osobom bez pełnej aktywacji konta lub z przewagą komentarzy negatywnych

woluminpl=210 woluminpl=212

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.