- Genetyka i podstawy hodowli zwierząt Nowicki - (982944527)Nie było ofert kupna

Zakończona o 18:32 dnia 14.04.2010 r.

Kategoria: Rolnictwo, nauki rolnicze
Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 982944527


Opis

Zapraszamy do udziału w innych naszych aukcjach

Wszystkie aukcje Kupując książki na kilku naszych aukcjach za wysyłkę zapłacisz tylko RAZ
 
  Gorąco polecamy inne pozycje
z naszej oferty - kliknij na okładkę i sprawdź sam !

 Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna 

 Choroby ryb śródlądowych 

 Choroby ryb akwariowych 

 Choroby pszczół. Odporność - patologia - terapia 

 Choroby owadów użytkowych 

 Choroby królików 

 Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych 

 Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne. Łacińskie - polskie - angielskie 

 Anatomia topograficzna zwierząt domowych 

 Fizjologia zwierząt 

 Histologia zwierząt 

 Immunobiologia 

 Parazytologia. Parazytozy zwierząt 

 Radiodiagnostyka weterynaryjna 

 Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków 

 Weterynaryjna diagnostyka chirurgiczna Kulczyckiego 

 Zoonozy 

 Kynologia. Wiedza o psie 

 Hodowla i użytkowanie bydła
Genetyka i podstawy hodowli zwierząt
Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

autor: Nowicki B., Kosowska B.
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
rok wydania: 1995
numer wydania: 1
ilość stron: 407
isbn: 8309008910
format: 165x235 mm
oprawa: broszura
Podręcznik „,Genetyka i podstawy hodowli zwierząt", nie jest wiernym odtwo­rzeniem podręcznika „,Genetyka i metody doskonalenia zwierząt", wydanego przez PWRiL w roku 1985. Poszerzony jest o rozdział: „,Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich", i ,,Zapoczątkowanie hodowli zwierząt gospodarskich",.
Rozdział ,,Genetyka ogólna", napisano odnowa. Uwzględniono w nim najnow­sze osiągnięcia genetyki molekularnej, immunogenetyki, inżynierii genetycznej.
W rozdziale „,Zarys genetyki populacji", i „,Zarys genetyki cech ilościowych", ograniczono się do niezbędnych informacji, podkreślając zastosowanie tego kierunku genetyki w praktycznej hodowli bez opisywania strony technicznej metod szacowania, tzw. parametrów genetycznych. Te zmiany wynikają z opublikowania podręcznika akademickiego pt. „,Biometria stosowana", autorstwa B. Żuka (1989), w którym podane zostały opisy metod szacowania oraz sposoby po­sługiwania się nimi. Wprowadzenie programów komputerowych spowodowało, że zbędne są opisy technicznej strony szacowania wielu parametrów czy kon­struowania, np. indeksów selekcyjnych.
Organizacja hodowli zwierząt w Polsce ulega ciągłym zmianom. W związku z tym z rozdziału o tej tematyce zrezygnowano. Dotyczy to też rozdziału „,Doskonalenie hodowli w krajach rozwijających się",. Natomiast rozdział „,Or­ganizacja hodowli zwierząt laboratoryjnych ",pominięty został ze względu na to, że sprawy te zostały dokładnie omówione w podręczniku pt. „,Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych", autorstwa T. Słowińskiego.
Podręcznik ten przeznaczony jest dla studentów zootechniki, weterynarii i rolnictwa, a także dla uczniów techników rolniczych. Będzie on też pomocny wykładowcom hodowli zwierząt i hodowcompraktykom.

Spis treści:

Przedmowa  
Wstęp 
Znaczenie metod genetycznych w doskonaleniu produkcji zwierzęcej 
Możliwości produkcyjne współczesnych ras zwierząt gospodarskich  
Znaczenie gospodarcze produkcji zwierzęcej
Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich
Skutki udomowienia zwierząt
Zwierzęta udomowione
Zwierzęta nieudomowione, pozostające pod wpływem człowieka 
Zwierzęta chronione
Genetyka  ogólna 
Rozwój myśli o dziedziczności
Materialne podłoże dziedziczności
Zmienność organizmów
Wyniki badań GJMendla
Matematyczna interpretacja wyników badań GJMendla
Dziedziczenie cech jakościowych u zwierząt gospodarskich
Dominowanie i recesywność
Chromosomowa teoria dziedziczności
Mapy genetyczne chromosomów
Współdziałanie genów nieallelicznych
Epistatyczne działanie genów
Plejotropowe działanie genów
Allele wielokrotne
Mutacje
Geny śmiercionośne (letalne)
Płeć  
Dziedziczenie płci 
Chromatyna płciowa (ciałka Barra), hipoteza Mary Lyon
Rola genów  sprzężonych z chromosomem Y  oraz genów autosomalnych w determinacji płci
Cechy sprzężone z płcią
Cechy związane z płcią
Dzieworództwo  (partenogeneza)
Wyznaczanie płci
Zaburzenia procesu formowania się płci
Interseksualizm
Obojnactwo (hermafrodytyzm)
Jałowiactwo (freemartinizm)     
Wnętrostwo    
Dziedziczenie cytoplazmatyczne    
Podstawy immunogenetyki    
Dziedziczenie grup krwi u zwierząt gospodarskich    
Badanie cech biochemicznych    
Podstawy genetyki molekularnej    
Budowa kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)    
Budowa kwasu rybonukleinowego (RNA)    
Kod  genetyczny    
Synteza białka    
Ruchome elementy genetyczne oraz inne sekwencje DNA o niewyjaśnionej funkcji     
Inżynieria genetyczna i komórkowa    
Genetyczne podstawy reaktywności stresowej i jej związek z innymi cechami   
Zarys  genetyki  populacji    
Wskaźnik pokrewieństwa    
Wskaźnik inbredu (chowu w pokrewieństwie)    
Zarys genetyki cech ilościowych    
Genetyczne uwarunkowanie cech zwierząt gospodarskich    
Cechy jakościowe     
Umaszczenie koni    
Umaszczenie i formy małżowin usznych bydła    
Umaszczenie owiec    
Umaszczenie i formy małżowin usznych trzody chlewnej     
Umaszczenie zwierząt futerkowych    
Barwy upierzenia kur    
Wykorzystanie wiedzy o dziedziczności i dziedziczeniu cech jakościowych w praktycznej hodowli     
Cechy ilościowe    
Płodność i plenność    
Wzrost i rozwój    
Pokrój    
Zachowanie się zwierząt (behawior)    
Mleczność      
Mięsność    
Nieśność    
Wełnistość      
Inne cechy użytkowe zwierząt gospodarskich    
Pozagenetyczne czynniki wpływające na fenotyp cech ilościowych    
Oddziaływanie pozagenetycznych czynników środowiska wewnętrznego na fenotyp cech ilościowych    
Oddziaływanie pozagenetycznych czynników środowiska zewnętrznego na fenotyp cech ilościowych    
Adaptacja i aklimatyzacja zwierząt    
Metody doskonalenia zwierząt gospodarskich    
Kryteria wyboru zwierząt do hodowli    
Stan zdrowia zwierząt    
Pokrój zwierząt    
Konstytucja organizmu    
Rodowód i poziom wydajności przodków osobnika     
Kondycja      
Wczesność dojrzewania    
Wykorzystanie paszy    
Własna wydajność osobnika    
Wydajność potomstwa osobnika    
Wydajność bocznych krewnych osobnika    
Poziom wydajności stada macierzystego    
Kontrola użytkowości zwierząt gospodarskich    
Kontrola użytkowości mlecznej    
Kontrola  użytkowości  mięsnej    
Kontrola użytkowości wełnistej    
Kontrola użytkowości nieśnej    
Kontrola użytkowości roboczej (koni)    
Metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej    
Podstawy selekcji    
Reakcja populacji na selekcję    
Liczebność grup potomstwa a wielkość postępu hodowlanego     
Przekazywanie genetycznej wyższości rodziców    
Skorelowany efekt selekcji    
Istota granicy selekcyjnej     
Selekcja cech progowych     
Rodzaje selekcji woluminpl spis treści
Selekcja w kierunku genów dominujących i przeciw tym genom    
Selekcja w kierunku genów recesywnych i przeciw tym genom    
Selekcja w kierunku genów o działaniu sumującym się    
Selekcja w kierunku genów o współdziałaniu epistatycznym      
Selekcja w kierunku naddominacji    
Selekcje: kierunkowa, stabilizująca i rozdzielcza    
Selekcja: bezpośrednia i pośrednia     
Selekcje: jednostopniowa i wielostopniowa      
Selekcje: indywidualna na  podstawie fenotypu (selekcja masowa) i rodzinowa    
Selekcja na jedną i kilka cech    
Selekcja powrotna (recurrent selection)    
Selekcja powrotna przemienna (reciprocal recurrent selection)    
Porównanie skuteczności metod selekcji    
Kryteria wyboru trafnej metody selekcyjnej     
Czynniki powodujące rozbieżności między oczekiwaną a rzeczywistą reakcją na selekcję    
Ekonomiczne kryteria selekcji    
Dobór par do rozpłodu    
Metody kojarzenia i krzyżowania    
Metody  kojarzenia    
Kojarzenie wolne     
Kojarzenie krewniacze    
Kojarzenie szczytowe    
Odświeżanie krwi    
Hodowla na linię    
Linie inbredowane    
Hodowla  rodzinowa
Metody krzyżowania 
Krzyżowanie twórcze
Krzyżowanie uszlachetniające
Krzyżowanie wypierające
Krzyżowanie przemienne 
Krzyżowanie przejściowe 
Krzyżowanie  towarowe 
Krzyżowanie między gatunkowe (bastardyzacja)
Heterozja  
Polityka  hodowlana
Zachowanie zasobów genowych
Stado
Jądro zarodowe
Zapoczątkowanie hodowli zwierząt gospodarskich
Literatura

Potrzebujesz fakturę VAT?

Na życzenie wystawiamy faktury. Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy przesłać drogą e-mailową niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Ile zapłacę za przesyłkę?

Kupując jedną książkę, jej cenę należy zwiększyć o koszt wysyłki podany w rubryce "formy płatności" (nad opisem aukcji po prawej stronie)


Kupując 2 i więcej książek ich łączną cenę należy zwiększyć jednorazowo o:

12 zł (przesyłka ekonomiczna) lub
14 zł (przesyłka priorytetowa) - w przypadku wpłaty na nasze konto

Możesz także skorzystać z opcji wysyłki "za pobraniem"* (płacisz przy odbiorze przesyłki) - prośbę należy przesłać e-mailowo - jeśli mail do nas dotrze potwierdzimy realizację w tej formie - łączna cena zakupu zostanie zwiększona jednorazowo o:

18 zł (przesyłka ekonomiczna)

21 zł (przesyłka priorytetowa)

boese  ...nie lubisz płacić za wysyłkę?
i wcale nie musisz!

jeśli suma Twoich zakupów przekroczy 180 zł to my w całości pokrywamy koszty przesyłki w przypadku przedpłaty na nasze konto

a jeśli mieszkasz lub bywasz w Krakowie możesz również odebrać książkę osobiście

mapka

Na jakie konto mam wpłacić pieniądze?

Po zakończeniu aukcji otrzymasz e-mail z numerem naszego konta bankowego oraz naszymi danymi.

Czy mogę zmienić adres wysyłki?

Oczywiście! Jeśli adres wysyłki odbiega od przekazanego nam przez Allegro prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila z właściwym adresem (zmiana możliwa jest jedynie e-mailowo i zostaje potwierdzona).

Uwaga!

Zarówno w kierowanej do nas korespondencji, jak i przy wpłacie na konto zawsze podpisuj się swoją nazwą użytkownika Allegro.

Kiedy wyślecie książkę?

Realizacja wysyłki następuje w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie - lecz NIE ZAŁAMUJ SIĘ! zazwyczaj wysyłka następuje tego samego lub następnego dnia roboczego.
Jeśli chcesz otrzymać książkę szybko, zawsze możesz zapytać o jej dostępność magazynową w danym dniu:

(w godz. 8.00-16.00 pon-pt)


Z każdym dniem staramy się poprawiać jakość naszej obsługi i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom :)

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

* nie realizujemy wysyłek za pobraniem osobom bez pełnej aktywacji konta lub z przewagą komentarzy negatywnych

woluminpl=2

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.