- Choroby ryb śródlądowych Antychowicz NOWA pws (982896113)Nie było ofert kupna

Zakończona o 17:53 dnia 14.04.2010 r.

Kategoria: Książki
Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 982896113


Opis

Zapraszamy do udziału w innych naszych aukcjach

Wszystkie aukcje Kupując książki na kilku naszych aukcjach za wysyłkę zapłacisz tylko RAZ
 
Choroby ryb śródlądowych
Choroby ryb śródlądowych

autor: Jerzy Antychowicz
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
rok wydania: 2007
numer wydania: 1
ilość stron: 447+43 strony ze zdjęciami
isbn: 9788309010197
format: 148x230 mm
oprawa: miękka
Książka zawiera zbiór wiadomości dotyczący chorób ryb, w tym podstawowe informacje z zakresu zatruć występujących w środowisku wodnym. Aktualne dane z zakresu etiologii i patogenezy chorób ryb połączone są z praktycznymi metodami ich rozpoznawania, profilaktyki i leczenia.

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów medycyny we­terynaryjnej rybactwa, lekarzy weterynarii i hodowców ryb oraz pracowników naukowych zajmujących się ichtiopatologią. Jest ona podsumowaniem mojej 45-letniej pracy Autora w Zakładzie Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, wielu lat pracy na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również pracy w Pracowni Chorób Ryb Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lublinie.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
WPŁYW CZYNNIKÓW HODOWLANYCH NA ZDROWIE KARPI
Stawy
Żywienie
Rozród
Tarło naturalne
Rozwój zarodkowy i wylęg
Podchów wylęgu w tradycyjnychprzesadkach i wodach podgrzanych
WPŁYW CZYNNIKÓW HODOWLANYCH NA ZDROWIE PSTRĄGÓW
Lokalizacja i budowa obiektu
Pojemność produkcyjna obiektu
Stawy
Żywienie
Rozród
Wpływ światła
Wpływ temperatury
Wpływ odczynu wody
Wpływ przepływu wody istężenia tlenu
Różne problemy występujące w trakcie hodowli
CHOROBY NA TLE ŻYWIENIOWYM
STRES
Definicje stresu
Hormony stresowe
Czynniki wywołujące stres
Wpływ stresu na układoddechowy
Zaburzenia równowagi jonowej
Wpływ stresu na metabolizm ryby
Wpływ stresu na układ odpornościowy
Zmiany w układzie krwionośnym
Objawy kliniczne izmiany fizjologiczne
Bezpośrednie przyczyny śmierci ryb
Diagnostyka stresu
Zapobieganie izwalczanie skutków stresu
ZATRUCIA RYB
Źródła substancji trujących
Patogeneza zatruć
Działanie substancji chemicznych na układodpornościowy ryb
Wpływ różnych czynników na toksyczność substancji chemicznych
Wskaźniki zatrucia środowiska wodnego 69 Objawy zatrucia ryb
Zatrucie metalami ciężkimi
Zatrucie cyjankiem
Zatrucie środkami ochrony roślin
Zatrucie terapeutykami
Zasadypobierania próbek do badań toksykologicznych
Badanie toksyczności
CHOROBY ŚRODOWISKOWE
Sestonoza
Szok termiczny u karpi
Skutki uwarstwienia termicznego w stawie karpiowym
Przyducha
Bilans tlenowy w zbiorniku wodnym - stratyfikacja tlenowa
Zapotrzebowanie na tlen
Objawy kliniczne
Przyczyny
Występowanie
Patogeneza
Zwalczanie
Choroba gazowa
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Środowiskowa choroba skrzeli u ryb łososiowatych
Kamica nerkowa
Choroba truskawkowa ryb łososiowatych
Choroby kwasowa i zasadowa
Branchionekroza karpi
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Szkodliwe działanie zawiesin na karpie
Methemoglobinemia
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Wpływ różnych czynników środowiskowych na ryby
CHOROBY WIRUSOWE
Wirusowa posocznica krwotoczna
Etiologia
Wrażliwośćosobnicza i gatunkowa ryb
Występowanie
Źródła zakażenia i sposób rozprzestrzeniania
Patogeneza
Reakcje odpornościowe
Odpowiedzi humoralna i komórkowa
Współdziałanie różnych form odporności
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zakaźna martwica układu krwiotwórczego
Etiologia
Wrażliwośćosobnicza i gatunkowa
Występowanie
Źródła zakażenia isposób rozprzestrzeniania
Patogeneza
Reakcje odpornościowe
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Zmiany hematologiczne
Rozpoznawanie różnicowe VHS i IHN
Zwalczanie VHS i IHN
Profilaktyka ogólna i kąpiele ikry
Warunki zakupu ikry i wylęgu
Dobrowolne programyzwalczania VHS i IHN
Likwidacja ryb i dezynfekcja obiektu
Wiosenna wiremia karpi
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie i zwalczanie
Zakażenie herpeswirusem karpia koi
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmianyanatomopatologiczne
Zmiany hemato- i fizjopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
180 Rozpoznawanie
Zapobieganie i zwalczanie
Ospa karpi
Herpeswirusowa martwica układu krwiotwórczego
Etiologia
Występowanie
Objawy kliniczne
Zmiany anatomo- i histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Wirusowe zakażenie mózgu i siatkówki
Zakaźna martwica trzustki
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Reakcje odpornościowe
Objawykliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Zwalczanie
Zakaźna niedokrwistośćłososi
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Zmiany hematologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY BAKTERYJNE RYB
Zakażenie wywołane przez Flavobacterium columnare
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Leczenie
Zakażenie wywołane przez Flavobacterium psychrophilum
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomo- i histopatologiczne
Rozpoznawanie
Leczenie
Bakteryjna choroba skrzeli
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmianyhistopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Posocznica wywołana przez bakterie rodzaj u Aeromonas
Etiologia
Występowanie bakterii
Występowanie choroby
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Zwalczanie
Wrzodzienica i choroba wrzodowa
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Mechanizmy obronne
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Immunoprofilaktyka
Zwalczanie
Jersinioza
Etiologia
Występowanie bakterii
Występowanie choroby
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne, histopatologiczne i hematologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Bakteryjna choroba nerek
Etiologia
Występowanie bakterii
Występowanie choroby
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Zwalczanie
Mykobakterioza
Etiologia
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
CHOROBY GRZYBICZE
Epizootyczny zespół wrzodowy
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Pleśniawka
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie Krakinform spzoo
Zapobieganie
Leczenie
Branchiomykoza
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PIERWOTNIAKI
Inwazja wiciowców rodzaju Ichthyobodo
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja wiciowców rodzajów Hexamita i Spironucleus
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja orzęsków rodzaju Chilodonella
Inwazja orzęsków rodzaju Trichodina
Inwazja orzęska Ichthyophthirius multifiliis
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja sporowca Myxosoma cerebralis
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Zwalczanie
Inwazja sporowca Myxobolus encephalicus
Etiologia spis treści woluminpl
Występowanie
Patogeneza i zmiany histopatologiczne
Objawy kliniczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja sporowca Sphaerospora renicola
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomohistopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja Sphaerospora molnari
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja sporowca Thelohanellus nikolskii
Etiologia
Występowanie
Patogeneza i zmiany anatomopatologiczne
Zwalczanie
Inwazja sporowca Tetracapsula bryosalmonae
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Zmiany hematologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PRZYWRY MONOGENICZNE
Inwazja przywr rodzaju Dactylogyrus
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Zwalczanie
Inwazja przywr rodzaju Gyrodactylus
Etiologia
Występowanie
Patogeneza, objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PRZYWRY DIGENICZNE
Inwazja przywr rodzaju Sanguinicola
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Inwazja przywr rodzaju Diplostomum
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
Czerniaczka
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ TASIEMCE
Liguloza
Inwazja tasiemca Bothriocephalus acheilognathi
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja tasiemców rodzaju Caryophyllaeus
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zmiany histopatologiczne
Zwalczanie
Inwazja tasiemca Khawia sinensis
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ NICIENIE
Inwazja nicienia Philometroides lusiana
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja nicienia Anguillicola crassus
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zapobieganie
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ PIERŚCIENICE
Inwazja pijawki Piscicola geometra
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmianyanatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY WYWOŁYWANE PRZEZ SKORUPIAKI
Inwazja śpiewek Argulus foliaceus i A. japonicus
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne
Zmiany anatomopatologiczne
Zapobieganie
Inwazja widłonoga Ergasilus sieboldi
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Objawy kliniczne i zmiany anatomopatologiczne
Rozpoznawanie
Zwalczanie
Inwazja widłonoga Lernaea cyprinacea
Etiologia
Występowanie
Patogeneza
Rozpoznawanie
Zwalczanie
CHOROBY O NIEWYJAŚNIONEJ ETIOLOGII
Choroba skrzeli pstrąga tęczowego
Śluzowatość skóry karpia
Epitelioza skrzeli ryb
ZWALCZANIE CHORÓB RYB
LECZENIE RYB
Stosowanie leków
Leczenie ryb w różnych systemach akwakultury
Sposoby podawania leków
Najczęściej stosowane leki do zwalczania bakteryjnych i inwazyjnych chorób ryb
Chinolony
Makrolidy
Beta-laktamy
Tetracykliny
Sulfonamidy
Kąpiele dezynfekcyjne i przeciwpasożytnicze
Chloramina T
Roztwór siarczanu miedzi
Formalina
Nadtlenek wodoru (H2O2)
Levamisole hydrochloride
Metronidazol
Siarczan magnezu - (MgSO4)
Nadmanganian potasu (KMnO4)
OxyperR sodium percarbonate
Chlorek sodu (NaCl)
Preparaty jodowe
Preparaty stymulujące odporność
Środki dezynfekcyjne
Prawne aspekty dotyczące stosowania leków u zwierząt przeznaczonychdo konsumpcji
PIŚMIENNICTWO

Potrzebujesz fakturę VAT?

Na życzenie wystawiamy faktury. Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy przesłać drogą e-mailową niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Ile zapłacę za przesyłkę?

Kupując jedną książkę, jej cenę należy zwiększyć o koszt wysyłki podany w rubryce "formy płatności" (nad opisem aukcji po prawej stronie)


Kupując 2 i więcej książek ich łączną cenę należy zwiększyć jednorazowo o:

12 zł (przesyłka ekonomiczna) lub
14 zł (przesyłka priorytetowa) - w przypadku wpłaty na nasze konto

Możesz także skorzystać z opcji wysyłki "za pobraniem"* (płacisz przy odbiorze przesyłki) - prośbę należy przesłać e-mailowo - jeśli mail do nas dotrze potwierdzimy realizację w tej formie - łączna cena zakupu zostanie zwiększona jednorazowo o:

18 zł (przesyłka ekonomiczna)

21 zł (przesyłka priorytetowa)

boese  ...nie lubisz płacić za wysyłkę?
i wcale nie musisz!

jeśli suma Twoich zakupów przekroczy 180 zł to my w całości pokrywamy koszty przesyłki w przypadku przedpłaty na nasze konto

a jeśli mieszkasz lub bywasz w Krakowie możesz również odebrać książkę osobiście

mapka

Na jakie konto mam wpłacić pieniądze?

Po zakończeniu aukcji otrzymasz e-mail z numerem naszego konta bankowego oraz naszymi danymi.

Czy mogę zmienić adres wysyłki?

Oczywiście! Jeśli adres wysyłki odbiega od przekazanego nam przez Allegro prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila z właściwym adresem (zmiana możliwa jest jedynie e-mailowo i zostaje potwierdzona).

Uwaga!

Zarówno w kierowanej do nas korespondencji, jak i przy wpłacie na konto zawsze podpisuj się swoją nazwą użytkownika Allegro.

Kiedy wyślecie książkę?

Realizacja wysyłki następuje w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie - lecz NIE ZAŁAMUJ SIĘ! zazwyczaj wysyłka następuje tego samego lub następnego dnia roboczego.
Jeśli chcesz otrzymać książkę szybko, zawsze możesz zapytać o jej dostępność magazynową w danym dniu:

(w godz. 8.00-16.00 pon-pt)


Z każdym dniem staramy się poprawiać jakość naszej obsługi i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom :)

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

* nie realizujemy wysyłek za pobraniem osobom bez pełnej aktywacji konta lub z przewagą komentarzy negatywnych

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.