- Choroby pszczół Gliński Kostro pszczoly NOWA (933409154)Sprzedano za: 38,00 zł

Zakończona o 21:51 dnia 02.03.2010 r.

Lokalizacja: Kraków


Zobacz aktualne oferty
aktualne przedmioty sprzedającego

Parametry

oferta nr 933409154


Opis

Zapraszamy do udziału w innych naszych aukcjach

Wszystkie aukcje Kupując książki na kilku naszych aukcjach za wysyłkę zapłacisz tylko RAZ
 
  Gorąco polecamy inne pozycje
z naszej oferty - kliknij na okładkę i sprawdź sam !

 Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna 

 Choroby ryb śródlądowych 

 Choroby ryb akwariowych 

 Choroby pszczół. Odporność - patologia - terapia 

 Choroby owadów użytkowych 

 Choroby królików 

 Atlas anatomii topograficznej zwierząt domowych 

 Anatomiczne mianownictwo weterynaryjne. Łacińskie - polskie - angielskie 

 Anatomia topograficzna zwierząt domowych 

 Fizjologia zwierząt 

 Histologia zwierząt 

 Immunobiologia 

 Parazytologia. Parazytozy zwierząt 

 Radiodiagnostyka weterynaryjna 

 Sterowanie rozwojem układu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków 

 Weterynaryjna diagnostyka chirurgiczna Kulczyckiego 

 Zoonozy 

 Kynologia. Wiedza o psie 

 Hodowla i użytkowanie bydła
Choroby pszczół. Odporność - patologia - terapia
Choroby pszczół. Odporność - patologia - terapia

autor: Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro , Dorota Luft-Deptuła
wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
rok wydania: 2006
numer wydania: 1
ilość stron: 236
isbn: 8309010060
format: 165x235 mm
oprawa: miękka
Postęp wiedzy przejawiający się opracowaniem nowych metod rozpoznawania chorób i postępowania profilaktyczno-leczniczego, jak również wzrost wymogów odnośnie jakości produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji człowieka stwarza potrzebę nowoczesnego przedstawienia zagadnień związanych z patologią i terapią chorób pszczoły miodnej. Szczególną uwagę zwrócono na choroby czerwia i pszczół znajdujące się na liście B Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (Worid Organisation of Animal Health), wcześniej znaną jako Międzynarodowy Urząd do spraw Epizootii - OIE (Office International des Epizooties) oraz na choroby, które według obowiązującego w kraju ustawodawstwa podlegają zwalczaniu lub rejestracji.

W podręczniku uwzględniono dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie zwalczania chorób zakaźnych pszczół i ochrony zdrowia publicznego, wymagania sanitarno-weterynaryjne dotyczące produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka i przepisy prawa farmaceutycznego dotyczące produktów stosowanych w terapii chorób pszczół.

Integralną część podręcznika Patologia i terapia chorób pszczół z podstawami immunobiologii stanowią problemy związane z odpornością rodziny, sposobami sterowania odpornością, działaniem immunosupresyjnym patogenów i czynników środowiska.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii i pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Będzie on też przydatny dla pracowników służb agronomicznych, zootechnicznych i ochrony środowiska oraz biologów zajmujących się problemami hodowli i wykorzystaniem produktów pszczelich.

Spis treści:

 • Wstęp
 • 1. ZARYS BIOLOGII I HODOWLI PSZCZOŁY MIODNEJ
  • 1.1. Rola pszczoły miodnej w przyrodzie i gospodarce
  • 1.2. Systematyka pszczoły miodnej
  • 1.3. Biologia rodziny pszczelej
  • 1.3.1. Rodzina pszczela
  • 1.3.2. Rozwój osobniczy pszczoły
  • 1.3.3. Życie rodziny i organizacja pracy w pasiece w ciągu roku
  • 1.3.4. Produkty wytwarzane przez rodzinę
  • 1.3.5. Mikroflora rodziny pszczelej
  • 1.3.5.1. Mikroflora rodziny a rozwój osobniczy
  • 1.3.5.2. Mikroflora miodu i pyłku
  • Piśmiennictwo
 • 2. ODPORNOŚĆ PRZECIWZAKAŹNA
  • 2.1. Ewolucja odporności przeciwzakaźnej
  • 2.2. Odporność pszczoły miodnej
  • 2.2.1. Odporność okrywy ciała
  • 2.2.1.1. Budowa okrywy ciała
  • 2.2.1.2. Okrywa ciała jako bariera przeciwzakaźna
  • 2.2.2. Odporność przewodu pokarmowego
  • 2.2.2.1. Budowa przewodu pokarmowego pszczoły miodnej ..
  • 2.2.2.2. Środowisko biochemiczne jelita
  • 2.2.2.3. Antybioza i kompetycja bakteryjna
  • 2.2.2.4. Błona perytroficzna jako bariera przeciwzakaźna
  • 2.2.2.5. Działanie ochronne struktur ściany jelita środkowego
  • 2.2.3. Odporność układu tchawkowego
  • 2.2.4. Mechanizmy odporności jamy ciała
  • 2.2.4.1. Rozpoznanie immunologiczne
  • 2.2.4.2. Odporność komórkowa
  • 2.2.4.3. Odporność humoralna
  • 2.2.4.3.1. Odporność humoralna wrodzona
  • 2.2.4.3.2. Odporność humoralna nabyta
  • 2.2.5. Odporność kolonijna
  • 2.2.6. System przełamywania odporności owada przez patogeny
  • 2.2.7. Immunostymulacja i immunosupresja
  • 2.2.8. Mechanizmy odporności w wybranych chorobach pszczoły miodnej
  • 2.2.8.1. Choroby wirusowe
  • 2.2.8.2. Zakażenia bakteryjne
  • 2.2.8.3. Mikozy
  • 2.2.8.4. Inwazje pasożytów
  • Piśmiennictwo
 • 3. EPIZOOTIOLOGIA CHORÓB PSZCZOŁY MIODNEJ
  • 3.1. Populacja patogena
  • 3.2. Populacja żywiciela
  • 3.3. Profilaktyka nieswoista
  • 3.3.1. Zabiegi hodowlano-sanitarne
  • 3.3.2. Odkażanie
  • Piśmiennictwo
 • 4. POSTĘPOWANIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE W ROZPOZNAWANIU CHORÓB CZERWIA I PSZCZÓŁ
  • 4.1. Ocena stanu higienicznego i sanitarnego pasieki oraz zasobów pożytkowych
  • 4.2. Wywiad lekarsko-weterynaryjny
  • 4.3. Oględziny pasieki
  • 4.4. Badanie rodzin pszczelich
  • 4.5. Przegląd zamarłych rodzin
  • 4.6. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
  • 4.7. Postępowanie w przypadku chorób czerwia i pszczół ujętych w Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  • 4.8. Postępowanie w pasiece zapowietrzonej
  • 4.9. Postępowanie w okręgu zagrożonym
  • 4.10. Zalecenia OIE dotyczące diagnostyki chorób pszczół zamieszczonych w wykazie B międzynarodowego wykazu chorób zaraźliwych zwierząt
  • Piśmiennictwo
 • 5. POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBACH PSZCZÓŁ
  • 5.1. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące stosowania leków u pszczół
  • 5.2. Sposoby podawania leków
  • 5.3. Przegląd leków
  • 5.3.1. Sulfonamidy
  • 5.3.2. Antybiotyki
  • 5.3.3.Inne preparaty
  • 5.3.4. Produkty lecznicze weterynaryjne stosowane w zwalczaniu warozy
  • 5.3.5. Pozostałości produktów leczniczych stosowanych w terapii chorób pszczół
  • Piśmiennictwo
 • 6. PSZCZOŁA MIODNA JAKO INDYKATOR SKAŻENIA ŚRODOWISKA
  • Piśmiennictwo
 • 7. PATOFIZJOLOGIA I SYMPTOMATOLOGIA ZATRUĆ
  • 7.1. Zatrucia insektycydami
  • 7.2. Zatrucia spowodowane emisją gazów przemysłowych
  • 7.3. Zatrucia alimentarne
  • 7.3.1. Zatrucie spadzią
  • 7.3.2. Zatrucie nektarem
  • 7.3.3. Zatrucie pyłkiem
  • 7.4. Przepisy dotyczące zapobiegania zatruciom pszczół
  • 7.5. Pielęgnacja zatrutych rodzin
  • Piśmiennictwo
 • 8. CHOROBY WIRUSOWE
  • 8.1. Choroba woreczkowa
  • 8.2. Choroba kaszmirska czerwia i pszczół
  • 8.3. Ostry paraliż pszczół
  • 8.4. Chroniczny paraliż pszczół
  • 8.5. Powolny paraliż pszczół
  • 8.6. Zakażenie wirusem choroby czarnych mateczników
  • 8.7. Zakażenie wirusem włókienkowym
  • 8.8. Zakażenie wirusem Y
  • 8.9. Zakażenie wirusem X
  • 8.10. Zakażenie wirusem zdeformowanych skrzydełek
  • 8.11. Wirus opalizujący
  • 8.12. Zakażenie wirusem Nodamura
  • 8.13. Zakażenie wirusem zmętnienia skrzydełek
  • Piśmiennictwo
 • 9. CHOROBY BAKTERYJNE
  • 9.1. Zgnilec amerykański
  • 9.2. Zgnilec europejski
  • 9.3. Zakaźne rozproszkowanie czerwia
  • 9.4. Choroby czerwia wywołane przez bakterie warunkowo chorobotwórcze
  • 9.5. Posocznice bakteryjne pszczół
  • 9.5.1. Rozpadnica pszczół
  • 9.5.2. Posocznica wywołana przez Serratia marcescens
  • 9.5.3. Posocznica wywołana przez Pseudomonas aeruginosa
  • 9.5.4. Hafnioza
  • 9.5.5. Czerniaczka bakteryjna jajników matki
  • Piśmiennictwo
 • 10. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ RIKETSJE I MYKOPLAZMY
  • 10.1. Riketsjoza
  • 10.2. Spiroplazmoza
  • Piśmiennictwo
 • 11. MIKOZY I MIKOTOKSYKOZY
  • 11.1. Grzybica otorbielakowa
  • 11.2. Grzybica kropidlakowa
  • 11.3. Czerniaczka grzybicza
  • 11.4. Drożdżyce
  • 11.5. Trichodermoza
  • 11.6. Zakażenie Mucor hiemalis
  • Piśmiennictwo
 • 12. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ PIERWOTNIAKI
  • 12.1. Choroba zarodnikowcowa
  • 12.2. Choroba petzakowa
  • 12.3. Choroba wiciowcowa
  • 12.4. Choroba hurmaczkowa
  • Piśmiennictwo
 • 13. CHOROBY WYWOŁANE PRZEZ ROZTOCZE
  • 13.1. Choroba roztoczowa
  • 13.2. Inwazja Acarapis extemus, Acarapis dorsalis iAcarapis vagans
  • 13.3. Inwazja Tropilaelaps ciareae
  • 13.4. Waroza
  • 13.5. Inwazja Ewarroa sinhai
  • Piśmiennictwo
 • 14. INWAZJE OWADÓW
  • 14.1. Inwazja małego chrząszcza ulowego
  • 14.2. Brauloza
  • 14.3. Meleoza
  • 14.4. Inwazja barciela pszczołowca
  • 14.5. Inwazja wachlarki
  • 14.6. Muszyce pszczół
  • 14.6.1. Senoteniaza
  • 14.6.2. Fizocefaloza
  • 14.6.3. Muszyce występujące sporadycznie
  • 14.7. Inwazje os
  • 14.7.1. Taszczyn pszczeli
  • 14.8.Mrówki
  • Piśmiennictwo
 • 15. INWAZJE NICIENI ENTOMOFILNYCH
  • 15.1. Mermitydoza
  • 15.2. Inwazja entomopatogennych nitkowców
  • Piśmiennictwo
 • 16. CHOROBY NIEZAKAŹNE
  • 16.1. Choroby niezakaźne czerwia
  • 16.1.1. Jaja czcze
  • 16.1.2. Zamieranie czerwia
  • 16.1.3. Zaziębienie czerwia
  • 16.1.4. Czerw garbaty
  • 16.1.5. Uszkodzenia czerwia przez barciaki
  • 16.2. Choroby niezakaźne pszczół
  • 16.2.1. Biegunka
  • 16.2.2. Głód
  • Piśmiennictwo woluminpl spis
 • 17.SZKODNIKI WOSKU, MIODU I PYŁKU
  • 17.1. Galeriaza
  • 17.2. Inwazja barciaka niniejszego
  • 17.3. Inwazja Vitula edmandsae
  • 17.4. Przerastanie pyłku przez Bettsia alvei
  • 17.5. Inwazje roztoczy
  • Piśmiennictwo
  • Skorowidz

Potrzebujesz fakturę VAT?

Na życzenie wystawiamy faktury. Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy przesłać drogą e-mailową niezwłocznie po dokonaniu zakupu.

Ile zapłacę za przesyłkę?

Kupując jedną książkę, jej cenę należy zwiększyć o koszt wysyłki podany w rubryce "formy płatności" (nad opisem aukcji po prawej stronie)


Kupując 2 i więcej książek ich łączną cenę należy zwiększyć jednorazowo o:

12 zł (przesyłka ekonomiczna) lub
14 zł (przesyłka priorytetowa) - w przypadku wpłaty na nasze konto

Możesz także skorzystać z opcji wysyłki "za pobraniem"* (płacisz przy odbiorze przesyłki) - prośbę należy przesłać e-mailowo - jeśli mail do nas dotrze potwierdzimy realizację w tej formie - łączna cena zakupu zostanie zwiększona jednorazowo o:

18 zł (przesyłka ekonomiczna)

21 zł (przesyłka priorytetowa)

boese  ...nie lubisz płacić za wysyłkę?
i wcale nie musisz!

jeśli suma Twoich zakupów przekroczy 180 zł to my w całości pokrywamy koszty przesyłki w przypadku przedpłaty na nasze konto

a jeśli mieszkasz lub bywasz w Krakowie możesz również odebrać książkę osobiście

mapka

Na jakie konto mam wpłacić pieniądze?

Po zakończeniu aukcji otrzymasz e-mail z numerem naszego konta bankowego oraz naszymi danymi.

Czy mogę zmienić adres wysyłki?

Oczywiście! Jeśli adres wysyłki odbiega od przekazanego nam przez Allegro prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila z właściwym adresem (zmiana możliwa jest jedynie e-mailowo i zostaje potwierdzona).

Uwaga!

Zarówno w kierowanej do nas korespondencji, jak i przy wpłacie na konto zawsze podpisuj się swoją nazwą użytkownika Allegro.

Kiedy wyślecie książkę?

Realizacja wysyłki następuje w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie - lecz NIE ZAŁAMUJ SIĘ! zazwyczaj wysyłka następuje tego samego lub następnego dnia roboczego.
Jeśli chcesz otrzymać książkę szybko, zawsze możesz zapytać o jej dostępność magazynową w danym dniu:

(w godz. 8.00-16.00 pon-pt)


Z każdym dniem staramy się poprawiać jakość naszej obsługi i wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom :)

Serdecznie zapraszamy do zakupów!

* nie realizujemy wysyłek za pobraniem osobom bez pełnej aktywacji konta lub z przewagą komentarzy negatywnych

woluminpl=212

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.