podkategorie

oferty archiwalne

STARE MONETY

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 23:15

STARE MONETY

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 23:12

RUMUNIA 2 LEI 1924 ROK

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 22:32

20 KOPIEJEK 1909 ROK MIKOŁAJ II st.3

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 22:32

1 KOPIEJKA 1908 ROK MIKOŁAJ II

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 22:32

LONDYN OXFORD STREET 1960 R

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 22:32

NIEMCY 10 PF 1917 ROK

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 22:32

NIEMCY 5 PF 1950 D ROK

zakończona 25 czerwca 2016 o godzinie 22:32