aktualne oferty
Dobrostan trzody chlewnej + Choroby świń hodowla

(4024483064)

Zakończenie: 2014-03-16

Lokalizacja: Warszawa

Kategoria: Hodowla zwierząt, zootechnika

Atrybuty:

Stan: Nowy

Cena: 139,90 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 4024483064 | Zgłoś naruszenie zasadNowa strona 2
Nasze aukcje | Napisz do nas | O nas | Koszt wysyłki | Kontakt

Kontakt

E-mail: info@agroswiat.pl

Telefony:

22 226-67-76

512-223-991

500-45-4567

Fax.: 22-434-60-68
Formy płatności

Tradycyjny przelew na konto

Płacę z Allegro

Płatność przy odbiorze

Książki wysyłamy:

Pocztą Polską

Kurierem Opek

Nasze konta:

72114020040000320239495364


50102055581111151500300071

Koszt wysyłki

Bez względu na ilość zamówionych tytułów koszt wysyłki doliczany jest jednokrotnie i zależy od wagi książek.

Przedmiotem aukcji jest komplet

Dobrostan trzody chlewnej plus Choroby świń

Dobrostan trzody chlewnej
Tytuł Dobrostan trzody chlewnej
Autor Stanisław Kondracki, Anna Rekiel, Krzysztof Górski
Wydawca PWRiL
Rok wydania 2014
Liczba stron 141
Wymiary 145 x 200 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-09-01150-7

 

Współczesne świnie wymagają opieki człowieka i zapewnienia im optymalnych warunków środowiskowych, umożliwiających osiągnięcie tzw. dobrostanu. Współcześnie dobrostan zwierząt nabiera coraz większego znaczenia ze względów zarówno etycznych, jak i produkcyjnych. W szczególności dotyczy to świń, gatunku wyspecjalizowanego i dobrze przystosowanego do produkcji mięsa. Intensywna produkcja wieprzowiny oznacza konieczność osiągania dużych wydajności przy bardzo intensywnym żywieniu i stosowaniu wydajnych technologii chowu.

Zwierzęta często zmuszone są funkcjonować na granicy możliwości fizjologicznych, co utrudnia utrzymanie stanu dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Pojawiają się problemy z zapewnieniem dobrostanu. Jego brak odbija się negatywnie na wynikach produkcyjnych. Chore, osłabione lub zestresowane zwierzęta reagują obniżeniem wydajności. Złe traktowanie świń, podyktowane wyłącznie zamiarem osiągania celów produkcyjnych budzi zastrzeżenia natury etycznej, gdyż są to żywe zwierzęta, które czują, cierpią, przeżywają. Eskalacja intensyfikacji produkcji wieprzowiny nasila procesy pogarszania się dobrostanu świń i budzi sprzeciw wielu środowisk. Stąd też problematyka dobrostanu, a w szczególności dobrostanu świń, zyskuje na aktualności. Jest ona przedmiotem nie tylko rozważań etycznych, badań naukowych i zaleceń technologicznych, ale stała się również obiektem uregulowań prawnych.

Spis treści

Znaczenie dobrostanu w chowie świń 7

Pojęcie dobrostanu 9

Zabezpieczenia prawne dobrostanu trzody chlewnej 10

Dobrostan w ustawodawstwie światowym i unijnym 10

Dobrostan w ustawodawstwie polskim 12

Poziom dobrostanu i metody jego określania 14

Znaczenie dobrostanu dla zdrowia świń 18

Czynniki warunkujące dobrostan świń 23

6.1. System utrzymania a dobrostan świń 24

Wpływ intensywnych systemów utrzymania na poziom dobrostanu świń 25

Możliwości poprawy dobrostanu. Organizacja produkcji zgodnej z naturą gatunku 29

6.2.Działanie stresu - znaczenie eliminacji czynników stresowych dla dobrostanu świń 38

Stres i jego rodzaje. Wskaźniki stresu 38

Stres a produkcyjność świń 40

Stres a dobrostan. Behawioralne implikacje dobrostanu zwierząt 43

6.2.4. Eliminacja czynników stresogennych 44

6.3. Wpływ warunków transportu i obrotu przedubojowego na dobrostan świń 47

Postępowanie ze zwierzętami przed transportem 48

Metody załadunku i wyładunku świń 49

Transport. Przystosowanie się zwierząt do nowego otoczenia 50

6.4. Działania hodowlane i ich wpływ na zmiany wrażliwości świń na czynniki obniżające poziom dobrostanu 53

Doskonalenie ras, zmiany pokrojowo-konstytucyjne 53

Dobór ras do produkcji intensywnej i ekstensywnej 54

Zabiegi zootechniczne 55

7. Mikroklimat pomieszczeń i jego znaczenie dla dobrostanu świń 59

7.1. Warunki termiczno-wilgotnościowe 61

Temperatura otoczenia 61

Wilgotność powietrza 65

7.2. Rola systemów ogrzewania i wentylacji w optymalizacji warunków termiczno-wilgotnościowych chlewni 67

Bilans cieplny budynku. Systemy ogrzewania chlewni 68

Wentylacja chlewni i jej znaczenie dla dobrostanu świń 71

Znaczenie intensywności ruchu powietrza w chlewni 77

Zaburzenia termoregulacji organizmu a dobrostan świń 78

Zanieczyszczenia powietrza chlewni i ich wpływ na dobrostan świń 83

Wpływ oświetlenia na poziom dobrostanu świń 87

Znaczenie hałasu dla dobrostanu świń 90

Dobrostan a produkcyjność trzody chlewnej 91

Działania podejmowane w celu zapewnienia dobrostanu świń 94

10. Znaczenie zachowania naturalnego behawioru dla dobrostanu świń 98

10.1.Hierarchia stada a dobrostan świń 99

10.1.1.  Wpływ człowieka na układ hierarchiczny w grupie i dobrostan świń 102

10.2. Zapobieganie agresji poprzez realizację potrzeb behawioralnych 105

10.3. Potrzeba realizacji instynktu macierzyńskiego i budowy gniazda    111

10.4. Znaczenie wybiegów i kąpieli błotnych 113

Rola człowieka w zapewnianiu dobrostanu świń 116

Dobrostan świń w świetle wymogów zasady wzajemnej zgodności 120

Powierzchnia kojców 120

Żywienie i pojenie 123

Postępowanie z lochami prośnymi i prosiętami oraz ze zwierzętami chorymi. Wykonywanie zabiegów na świniach 123

Kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta oraz nadzór i kontrola 125

Warunki środowiskowe w chlewni 125

Zapobieganie agresji 126

Podsumowanie 127

Wykaz ważniejszych haseł – definicje 129

Wykaz wykorzystanych aktów prawnych 139

Piśmiennictwo 141

Choroby świń
Tytuł Choroby świń
Autor P.G.G. Jackson, P.D. Cockcroff wyd. I polskie, red. M. Fabisiak
Wydawca Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.
Rok wydania 2009
Liczba stron 310
Wymiary 205x285mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-7609-089-4

Choroby świń to zwięzłe kompendium skupiające najistot­niejsze informacje dotyczące zagadnień związanych z profilaktyką i leczeniem chorób świń.

W książce zaprezentowano praktyczne podejście do problemów, jakie może napotkać lekarz weterynarii zaj­mujący się leczeniem trzody chlewnej. Wiedza tu zawar­ta została uzupełniona bogactwem fotografii, które w ja­sny sposób ilustrują poruszane w publikacji zagadnienia.

Szczególnie wartościowe wydają się rozdziały, które nie mają swojego odpowiednika w dotychczasowym kra­jowym piśmiennictwie hyopatologicznym. Poruszają one między innymi problematykę organicznej produkcji świń lub - wciąż w Polsce egzotycznego, ale z czasem z pewnością zyskującego na znaczeniu - podejścia do świni jako do pacjenta przynależnego do kategorii zwierząt towa­rzyszących.

Książka ta, której odbiorcami są lekarze weterynarii oraz studenci wydziałów medycyny weterynaryjnej, a za­pewne również hodowcy trzody chlewnej, stanowi niewąt­pliwie wartościową pozycję we wciąż skromnej bibliotecz­ce polskojęzycznych wydawnictw dotyczących medycyny zwierząt gospodarskich. Można się spodziewać, że będzie ona pomocna w sprawowaniu opieki nad zdrowotnością stad świń oraz w rozpoznawaniu chorób u tego gatunku.

Michał Fabisiak

Ponad 250 kolorowych ilustracji w nowoczesny sposób obrazuje charakterystyczne objawy i stany patologiczne. W osobnym rozdziale omówiono szczegóły badania fizykalnego indywidualnego zwierzęcia. Każdy układ narządów przedstawiono osobno, ze szczególnym uwzględnieniem objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia. Uwzględniono m.in. zagadnienia rozrodu świń, znieczulenia okołooperacyjnego oraz choroby hematologiczne; szczególną uwagę poświęcono takim sytuacjom, jak chów wolnowybiegowy i ekologiczny, a także utrzymywaniu świń jako zwierząt towarzyszących. Scharakteryzowano badanie próbek mięsa, eutanazję i badanie pośmiertne.

tematyka_weterynaria

Dziękujemy za odwiedzenie naszych aukcji!
oferta nr 4024483064 | Zgłoś naruszenie zasad