BUDOWA WYKORZYSTANIE MODELI EWOLUCYJNYCH Kasperska

(2390135162)

Zakończenie: 2012-07-01

Lokalizacja: Katowice

Kategoria: Ekonomia

Atrybuty:

Stan: Nowy; Okładka: miękka; Rok wydania (xxxx): 2009; Kondycja: bez śladów używania

Cena: 49,90 zł
aktualne przedmioty sprzedającego
oferta nr 2390135162 | Zgłoś naruszenie zasade-mail: kontakt@hirudina.pl
tel. stacjonarny: (32) 352-04-48
tel. komórkowy: 513-188-833
komunikator: 4055893

Adres sklepu: ul. Księdza Bednorza 14
(pod apteką)
Katowice-Szopienice

Godziny pracy: Pon - Pt: 8.30 – 16.30

Lokalizacja sklepu:


Przelew na konto mBank:
16 1140 2004 0000 3502 4067 7976

Wszystkie zamówienia realizowane
są przez Pocztę Polską.

Książki wysyłamy zgodnie z
wyborem opcji:
- po wpłacie na konto
- za pobraniem
Wysyłamy również
za granicę!

Koszty przesyłki są u nas
zawsze zgodne
z aktualnym cennikiem
Poczty Polskiej.

Odbiór osobisty: Po odbiór książek serdecznie zapraszamy do naszej księgarni w Katowicach-Szopienicach
(adres powyżej)


WYSYŁKA DZISIAJ !!!

CODZIENNIE W DNI ROBOCZE

WYSTARCZY DO GODZ. 13.00 wysłać do nas:

1) deklarację odbioru przesyłki "za pobraniem"
lub
2) skan przelewu
albo
3) wpłacić za pośrednictwem "Płacę z Allegro"METODOLOGIA BUDOWY I WYKORZYSTANIA MODELI EWOLUCYJNYCH W ASPEKCIE UCZENIA SIĘ W ORGANIZACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ

Monografia

Elżbieta Kasperska


Stan książki/ek: NOWA
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2009
Stron: 398
Nakład: 150 egz.
Okładka: miękka
Format: B5

Spis treści:

Przedmowa 15
1. Wstęp 19
2. Tezy rozprawy 22
3. Wybrane elementy filozofii uczenia się jako procesu sprzężenia zwrotnego, realizowanego przez eksperymentowanie
w świecie rzeczywistym i wirtualnym 24

3.1. Co oznacza uczenie się „o" oraz „w" organizacji w ujęciu systemowym? ............................ 24
3.2. Miejsce sprzężenia zwrotnego oraz archetypu systemowego
w procesie uczenia się...................... 25
3.3. Dynamika procesów a dynamika struktur w aspekcie ewolucyjnego uczenia się ......................... 33
3.4. Rola modelu matematycznego oraz symulacji w procesie uczenia się „o" oraz „w" organizacji................. 36
3.5. Eksperyment wirtualny a ewolucja struktur w kontekście uczenia się „o" i „w" organizacji................... 39
3.5.1. Nieznana struktura ................... 41
3.5.2. Powtarzalność eksperymentów symulacyjnych..... 41
3.5.3. Opóźnienia czasowe................... 42
3.5.4. Złożoność dynamiczna.................. 43
3.6. Kilka uwag o Dynamice Systemowej i jej związkach z innymi metodami i technikami modelowania, rozwijanymi w ostatnich latach - aspekt podstaw uczenia się w świecie rzeczywistym
i wirtualnym........................... 43
4. Metodologia budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych organizacji społeczno-gospodarczych 51
4.1. Ewolucja w ekonomii jako proces zmian strukturalnych (ujęcie
Hamiltona)............................ 51
4.2. Idea związków ewolucyjnych między: człowiekiem, modelem,
komputerem a światem rzeczywistym - podwaliny metodologii 55
4.2.1. Ewolucja w modelowaniu................ 56
4.2.1.1. Przegląd wybranych zastosowań metody SD z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego - rozwój metod i narzędzi...................... 58
4.2.1.2. Znane z literatury przedmiotu próby budowy modeli symulacyjnych o zmiennej strukturze - doświadczenie Dynamiki Systemowej................. 65
4.2.1.2.1. Konwencja Coyle'a.................. 65
4.2.1.2.2. Konwencja Łukaszewicza .............. 73
4.2.1.2.3. Konwencja Forrestera................ 78
4.2.1.3. Hybrydy budowane na bazie Dynamiki Systemowej 81
4.2.1.3.1. „Zanurzenia" optymalizacji w symulację i vice versa 81
4.2.1.3.1.1. Doświadczenia własne budowy modeli rodziny DYNBALANCE................... 87
4.2.1.3.1.2. Co w aspekcie procesu uczenia się „w" oraz „o" organizacji daje łączenie optymalizacji z symulacją typu SD?....................... 132
4.2.1.3.2. Agent Base Modelling (ABM) - czy synergia z Dynamiką Systemową (SD)?.............. 134
4.2.2. Ewolucja w programowaniu............... 137
4.2.2.1. Potrzeby „narzędziowe" dla symulacji zmian strukturalnych na modelach matematycznych a możliwości współczesnych pakietów i języków oprogramowania . 138
4.2.2.1.1. Świat wirtualny, jego możliwości techniczne w zakresie ujęcia złożoności, dynamiki, nieliniowości i wielo-poziomowości zjawisk ................ 138
4.2.2.1.2. Scenariusze symulacyjne jako narzędzie badań typu eksperyment wirtualny - ich rola w formalizacji potrzeb informacyjno-decyzyjnych człowieka..... 149
4.2.2.2. Przykłady wykorzystania scenariuszy symulacyjnych do badań na modelach rodziny DYNBALANCE - analiza przypadków.................... 151
4.2.3. Ewolucja w identyfikacji i weryfikacji ......... 162
4.2.3.1. Archetypy systemowe - klucz do efektywnego, przyspieszonego uczenia się w organizacji......... 162
4.2.3.1.1. Struktury rodzajowe archetypów a problematyka praktyki menedżerskiej ............... 164
4.2.3.1.2. Przykłady wybranych archetypów, ich modele matematyczne oraz wyniki symulacji ich działania . . 167
4.2.3.1.3. Uczenie się poprzez stosowanie archetypów w praktyce hirudina zarządzania organizacjami społeczno-gospodarczymi ......................... 183
4.2.3.2. Weryfikacja modeli symulacyjnych - problem ciągle
aktualny ........................ 187
4.2.3.2.1. Stosunek wybranych autorów do weryfikacji i walidacji modeli symulacyjnych............. 187
4.2.3.2.2. Przykład weryfikacji prostego obiektu gospodarczego ........................... 197
4.2.3.2.3. Ewolucja struktury modeli symulacyjnych a „test budowy zaufania" do modelu............ 204
4.2.3.2.4. Uwagi i wnioski końcowe z przedstawionej problematyki weryfikacji modeli ewolucyjnych........ 206
4.2.4. Ewolucja w symulacji.................. 207
4.2.5. Ewolucja w obserwacji i interwencji.......... 213
4.2.5.1. Struktura modelu a jego dynamiczne zachowanie się -problematyka dominacji pętli sprzężeń zwrotnych, stabilności i chaosu.................... 213
4.2.5.2. Grupowe uczenie się a ewolucyjny rozwój modeli mentalnych (przy budowie i wykorzystaniu modeli symulacyjnych) ........................ 220
4.2.6. Ewolucja w komunikowaniu się............. 224
4.3. Podsumowanie doświadczeń własnych w zakresie budowy i wykorzystania modeli ewolucyjnych - aspekt uczenia się .... 230
4.3.1. Pewna refleksja nad rozwojem koncepcji budowy modeli rodziny DYNBALANCE w aspekcie uczenia się ... . 230
4.3.2. Jak realizował się proces rozwoju mistrzostwa osobistego w trakcie budowy i wykorzystania modeli o zmiennej strukturze?........................ 233
5. Uwagi i wnioski końcowe 236
5.1. W jakim zakresie zrealizowano cel oraz zadania badawcze tej
rozprawy?............................. 236
5.2. Tezy pracy a wyniki pracy, ujęte w postaci uwag i wniosków badawczych............................ 241
5.3. Przyszłe cele i perspektywy badawcze............. 247
ANEKSY 249
A. Pewne elementy formalizacji modeli typu SD 251

A.l. Układy równań różniczkowych liniowych jako podstawa formalizacji archetypów systemowych................. 251
A.2. Rozwiązanie matematyczne archetypu „sukces dla odnoszących
sukces" .............................. 253
A.3. Rozwiązanie matematyczne archetypu „erodujących celów" . 255
A.4. Pewien przykład formalizacji zakłóceń losowych w modelowaniu reguł decyzyjnych w metodzie SD - refleksja nad wytycznymi budowy SWD (Decision Support Systems)....... 257
A.5. Optymalizacja struktury pewnego archetypu systemowego -
badania własne........... ............... 263
A.5.1. Algorytm „Hill climbing" w COSMOSIE....... 266
A.5.2. Algorytm „Hill climbing" w pakiecie Mathematica . . 268
A.5.3. Optymalizacja w Vensimie ............... 276
A.6. Wybrane refleksje o algorytmach genetycznych (GA) w kontekście optymalizacji archetypów.................. 279
B. Równoległe zadanie dualne w Dynamice Systemowej jako pewne uogólnienie zanurzenia optymalizacji w symulację 283
C. Programy modeli symulacyjnych przedstawionych w pracy 286

Cl. Program modelu „Klient-Producent" ............. 286
C.2. Program „World Model" .................... 291
C.3. Program modelu DYNBALANCE(l-3)............. 294
C.4. Program modelu DYNBALANCE(l-3) (z układem nadokreślo-
nym) ............................... 297
C.5. Program modelu DYNBALANCE(3-1)............. 300
C.6. Program modelu DYNBALANCE(3-1) (wersja „Coylowska") 304
C.7. Program archetypu „szkodliwych lekarstw".......... 308
C.8. Program archetypu „erodujących celów"............ 309
C.9. Program archetypu „granic wzrostu".............. 310
C.10. Program archetypu „sukces dla odnoszących sukces"..... 311
Cli. Yensimowy program dla archetypu „erodujących celów" . . . 312
Cl2. Program modelu DYNBALANCE(3-1-III) wraz z dialogiem
optymalizacyjnym (dla minimalizacji kosztów) ........ 312
C.13. Program modelu DYNBALANCE(3-1-III) wraz z dialogiem
optymalizacyjnym (dla maksymalizacji zysku) ........ 340
C.14. Program modelu DYNBALANCE(2-2)............. 355
C.15. Program modelu DYNBALANCE(3-1-II)........... 367
Bibliografia 373
Streszczenie 394CHCESZ PRZED ZAKUPEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OFEROWANĄ KSIĄŻKĄ
NAPISZ DO NAS MAILA, A OTRZYMASZ

DARMOWY FRAGMENT!!!ZAPRASZAMY NA INNE NASZE AUKCJE !!!

oferta nr 2390135162 | Zgłoś naruszenie zasad