podkategorie

oferty archiwalne

Cp. 441 MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI KRAKÓW

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:59

CP 263 KONKURS PIANISTYCZNY

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:59

Cp. 440 MIEDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY NA DUNAJCU

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

ZSRR - Mi. 3224-25, 3246 - zestaw - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

NRD - sport i technika - Mi.nr 2220-22 - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

ZSRR - Mi.nr 4810-13 - IO Moskwa - miasta -kasowne

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

NRD - ptaki - Mi. 698-03 - kasowane

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

Cp. 429 IV KRAJOWY ZJAZD ZMW

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

Wrocław - ciekawa ' erka' - stempel - 1961 r

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

Niemcy RFN - model atomu - Mi.214 - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

Niemcy - RFN - Mi.nr 340-43 - Czerwony Kapturek **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

Ck. 65 - lotnicza KDL sygn. (1979) - czysta

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

NRD - Mi.nr bl.68 - Dymitrow - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

NRD - Mi.nr 2993-96 - pomniki techniki wodnej - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

NRD - Mi.nr 596-97 - Targi Lipskie - czyste **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

Cp 248 UNIWERSYTET JAGIELOŃSKI

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:58

400 lat Poczty Polskiej - st.okol.na Cp.149

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Polska - Cp.- 150 ru. malarza Jana Styki

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Andorra - Mi.nr 211-13 - freski z XVI wieku

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

ZSRR - Mi.bl.162 - Rok Łączności - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

NRD - Mi.nr 1126-29 - 800 lat Lipska - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

ZSRR - Mi.bl.166 - WF Socphilex - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Francja - wydarzenia historyczne - Mi.1726-28 - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

ZSRR - Mi.bl 158 - malarstwo - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

CP 264 SIEDEM WIEKÓW WARSZAWY

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Niemcy RFN - Mi. 1313 ETB - Fraunhofer

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

ZSRR - Mi.nr bl.55 - Kosmos - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

NRD - Mi.nr bl.73 - Marcin Luther - czysty **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Niemcy RFN - Mi. 1477-78 + bl.22 - karnet

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

NRD - Mi.nr bl.78 - 35 lat NRD - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Liechtenstein - zestaw znaczków - kasowane

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Luxemburg - Mi.nr 792 - Organizacja Pracy - **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Niemcy RFN - Mi. 1441 ETB - organy

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

ZSRR - Mi.nr bl.129 - Kosmos - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

ZSRR - Mi.nr bl.94 - Lenin - kasowany

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

NRD - Mi. 1020-21 - Nikita Chruszczow **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

NRD - Mi.nr 618-19 - Targi Lipskie 58' - czyste **

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57

Niemcy RFN - Dzień Znaczka 2008 - karnet

zakończona 24 marca 2016 o godzinie 23:57